Generalforsamling 2020

TPI’s badmintondafdeling indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 25/3-2020 kl. 18.30 i Paaruphallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
2. Formandens beretning.
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder (Ungdomsformand)
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §6.
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse