Generalforsamling Fodbold Old-Boys

TPI’s Fodbold Old-boys indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 21/3-2018 kl. 19.30 i Paaruphallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingens afholdelse

Foreningen er vært med lidt mad efter generalforsamlingen.