Ordinær Generalforsamling:

Onsdag d. 7. marts 2018 – kl. 19.00 – i mødelokale i Paarup Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år.
  6. Valg til bestyrelse og revision samt suppleant
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før.

 BESTYRELSEN

 TPI TENNIS