Generalforsamling

Afholdes mandag d. 9 april 2018 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
2. Formandens beretning.
3. Seniorleder (SSU-formand)
4. Ungdomsleder (Ungdomsformand)
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår. (2017)
6. Valg til bestyrelse og revision, jfr. §4 og §6.
7. Eventuelt