Struktur og organisation

Afdelingens struktur og organisation

TPI-fodbolds øverste instans er bestyrelsen. Under bestyrelsen er der en række udvalg, som tager sig af forskellige forhold i afdelingen. Der er følgende udvalg:

 • Sportsudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Materialeudvalg
 • Indestævneudvalg
 • Hjemmesideudvalg

Alle udvalg er organisatorisk placeret lige under bestyrelsen.
Fodbold Vennerne er en selvstændig støtteforening uden for afdelingens regi.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens arbejde og drift.

I øvrigt henvises til afdelingens vedtægter.

Sportsudvalg

Udvalget har den fulde sportslige kompetence. Økonomiske beslutninger udenfor fastsatte rammer skal godkendes af bestyrelsen.

Udvalget består af 7 medlemmer samt efter behov indkaldes træner- og spillerrepræsentanter (er rådførende, ingen beslutningskompetence). Udvalget er demokratisk og udvalgsmedlemmerne sidder for et år af gangen. Mødeterminen er ca. et møde hver 5. uge.

Arbejdsopgaver:

 • Ansættelse af trænere og holdledere
 • Afholdelse og deltagelse i diverse møde- og informations fora
 • Sportslige forhold vedr. trænere
 • Spillerpolitik
 • Koordinerende opgaver
 • Fremelske TPI-kulturen
 • Dagligdagen i TPI
 • Sportslige målsætninger for dame- og herreholdene samt talentudviklingen i TPI.

Sponsorudvalg

Udvalgets primære opgave er at skaffe økonomiske midler til afdelingen. Udvalget er også ansvarlig for afdelingens sponsorpleje og sponsor politik.
Udvalget består af 6 medlemmer. Mødefrekvensen er afhængig af igangværende opgaver.

Materialeudvalg

Udvalget er ansvarlig for afdelingens materialer herunder, baner, mål, bolde, tøj mv. Desuden er udvalget ansvarlig for afdelingens hjemmebane kampprogram.

Indestævneudvalg

Udvalget er ansvarlig for vores årlige indestævne for ungdomshold, som afholdes i januar.

Hjemmesideudvalg

Udvalget er ansvarlig for afdelingens hjemmeside mht. struktur. Udvalget består af web-master og 2 menige medlemmer.
Ansvaret for indholdet på hjemmesiden er pålagt de enkelte hold, udvalg, hold mv.
Hjemmesideudvalget er selvfølgelig behjælpelig med at lægge indlæggene på hjemmesiden.11